Tabs

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Organisere relatert innhold på en enkelt side
  • Filtrering og sortering
  • Navigasjon mellom sider (med noen unntak)
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til aktiv tab
ShiftTabFlytter fokus til element før tabs i tabindex
SpaceVelger tab
EnterVelger tab
ArrowRightFlytter fokus til neste tab
ArrowLeftFlytter fokus til forrige tab
HomeFlytter fokus til første tab
EndFlytter fokus til siste tab
PageUpFlytter fokus til første tab
PageDownFlytter fokus til siste tab
Tabs med kort tekst
Kort tekst som beskriver hva du får se i panelet
Tabs med for mye tekst
Unngå mye tekst. Tekst på flere linjer er ikke brukervennlig.
Tab-meny med horisontal rulling.
En tab med tooltip
Tooltip'en beskriver tab-elementet
Toggle group brukt til filter
Toggle group er et godt element å bruke til filtrering.
Tab menu brukt til filtrering
Tabmenu påvirker ikke data direkte.
TokenFallback
--ac-tabs-border--a-border-divider
--ac-tabs-text--a-text-subtle
--ac-tabs-hover-border--a-border-subtle-hover
--ac-tabs-selected-border--a-border-action
--ac-tabs-selected-text--a-text-default
--ac-tabs-focus-text--a-text-default
Hva er dette?