Radio

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Velge bare et svaralternativ
  • Navigasjon
Send forslag
KommandoInteraksjon
Pil opp/venstreFlytter fokus til forrige valg
Pil ned/høyreFlytter fokus til neste valg
SpaceVelger radiovalg ved første fokus inn i gruppa, hvis gruppa ikke har et default valg
TabFlytter fokus til/fra radiogruppa
TokenFallback
--ac-radio-checkbox-bg--a-surface-default
--ac-radio-checkbox-border--a-border-strong
--ac-radio-checkbox-action--a-surface-action
--ac-radio-checkbox-action-hover-bg--a-surface-action-subtle
--ac-radio-checkbox-error-border--a-border-danger
--ac-radio-checkbox-error-hover-bg--a-surface-danger-subtle
Hva er dette?