ErrorSummary

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Gi bruker oversikt over hva som må rettes på
  • Dersom det er fortløpende validering på siden burde error state i komponentene vurderes
Send forslag
TokenFallback
--ac-error-summary-bg--a-surface-default
--ac-error-summary-border--a-border-danger
Hva er dette?