Switch

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Aktivere/deaktivere en tilstand umiddelbart
  • Som en på/av bryter for eks notifikasjoner
  • Som erstatning for checkbox eller radio i skjema
  • Toggle tilstander som ikke automatisk blir oppdatert. Brukes helst som en lysbryter der endringer skjer umiddelbart.
Send forslag
KommandoInteraksjon
spaceAktiverer/deaktiverer elementet.
Gruppering av switch
Venstrestilt switch-element. Dette vil være go-to løsning i de fleste tilfeller.
Switch gruppering høyrestilt
Høyrestilt Switch-element funker bra i enkelte tilfeller, spesielt for mobil.
Switch med eks lagre-knapp er ikke anbefalt
Ikke bruk switch som checkbox erstattning
Switch i loading-state
Loading-state bør brukes sparsomt
TokenFallback
--ac-switch-action--a-surface-action
--ac-switch-bg--a-surface-neutral
--ac-switch-checked-bg--a-surface-success
--ac-switch-hover-bg--a-surface-neutral-hover
--ac-switch-checked-hover-bg--a-surface-success-hover
--ac-switch-thumb-bg--a-surface-default
--ac-switch-thumb-icon--a-icon-subtle
--ac-switch-thumb-icon-checked--a-icon-success
Hva er dette?