Checkbox

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Velge flere alternativer i en liste
  • Skjule eller vise innhold
  • Om svaralternativene er gjensidig utelukkende
  • Aktivt samtykke (bruk ConfirmationPanel)
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til den valgte checkboxen
ShiftTabFlytter fokus til element før checkboxen i tabindex
SpaceHake av/fjerne avhakning
TokenFallback
--ac-radio-checkbox-bg--a-surface-default
--ac-radio-checkbox-border--a-border-strong
--ac-radio-checkbox-action--a-surface-action
--ac-radio-checkbox-action-hover-bg--a-surface-action-subtle
--ac-radio-checkbox-error-border--a-border-danger
--ac-radio-checkbox-error-hover-bg--a-surface-danger-subtle
Hva er dette?