TextField

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • La brukeren gi korte svar
  • Om brukeren skal ta et valg
  • Om du trenger utfyllende og lengre svar
Send forslag
Eksempel på bruk av label og description. Label: \"Din månedslønn før skatt\" Description: \"Inntekt i norske kroner\"
Bruk description i tillegg til label når det er behov for mer utfyllende forklaring.
Eksempel på labeltekst som går over to linjer
Unngå labeltekst som går over to linjer.
Textfield med label \"Din månedslønn før skatt\" og description \"Inntekt i norske kroner\".
Bruk label og description for å beskrive hva som skal skrives inn i tekstfeltet.
TextField med placeholder-tekst
Ikke bruk placeholder-tekst.
Et inputfelt med størrelse tilpasset innholdet
Tilpass størrelsen til inputfeltet til innholdet.
Alle feltene med samme bredde
Bruk samme bredde på alle feltene uavhengig av forventet input.
TokenFallback
--ac-textfield-bg--a-surface-default
--ac-textfield-border--a-border-default
--ac-textfield-text--a-text-default
--ac-textfield-placeholder--a-text-subtle
--ac-textfield-hover-border--a-border-action
--ac-textfield-error-border--a-border-danger
Hva er dette?