Stepper

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Vise brukeren hvor langt de har kommet i en brukerreise.
  • Spørreundersøkelser
  • Søknadsprosess med flere steg
  • Hvis stepper blir brukt som eneste måte å navigere på.
Send forslag
TokenFallback
--ac-stepper-text--a-surface-action
--ac-stepper-line--a-border-default
--ac-stepper-line-completed--a-border-selected
--ac-stepper-non-interactive--a-text-subtle
--ac-stepper-active--a-text-action-selected
--ac-stepper-active-bg--a-surface-action-selected
--ac-stepper-active-border--a-border-action-selected
--ac-stepper-active-text--a-text-on-action
--ac-stepper-hover-bg--a-surface-action-subtle-hover
--ac-stepper-non-interactive-active--a-text-default
--ac-stepper-non-interactive-line-completed--a-border-strong
--ac-stepper-non-interactive-active-bg--a-surface-inverted
--ac-stepper-non-interactive-active-border--a-surface-inverted
--ac-stepper-non-interactive-active-text--a-text-on-inverted
--ac-stepper-active-completed--a-text-action-selected
--ac-stepper-non-interactive-active-completed--a-text-default