HelpText

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Når du vil at brukeren selv skal oppsøke tips og råd
  • Om det er mye informasjon kan en egen seksjon eller side være bedre
Send forslag
Alt for mye tekst i HelpText på mobil
Mye tekst i HelpText tar stor plass på mobil, og bruker har ikke en lukk-mulighet
KommandoInteraksjon
SpaceÅpne og lukke hjelpeteksten
EnterÅpne og lukke hjelpeteksten
EscLukke hjelpeteksten
TokenFallback
--ac-help-text-button-color--a-surface-action
--ac-help-text-popover-bg--a-surface-info-subtle
Hva er dette?