Pagination

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Navigere mellom relaterte sider/seksjoner
  • Dele søkeresultater inn i flere sider
  • Dele store mengder relatert innhold inn i flere sider, eksempelvis i tabeller.
  • Erstatter ikke tabs, stepper eller andre progresjonsmenyer
  • For eksterne flater kan innhold under 2-3 skjermlengder vurderes uten paginering
Send forslag
Medium og small pagination
Medium og small
Label og indicator
Label og indicator
Pagination uten label
Indicator
KommandoInteraksjon
TabFokus settes på neste element i tab rekkefølgen
ShiftTabFokus settes på forrige element i tab rekkefølgen
SpaceVelger side/knapp i komponenten
EnterVelger side/knapp i komponenten
TokenFallback
--ac-pagination-text--a-text-default
--ac-pagination-selected-bg--a-surface-action-selected
--ac-pagination-selected-text--a-text-on-action
Hva er dette?