Chat

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Tidssensitive eller mindre omfattende spørsmål og svar
  • Sette opp kommunikasjon mellom bruker og chatbots
  • Tilrettelegge for direktemeldinger mellom person og veileder uten direkte kontakt
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til neste snakkeboble
ShiftTabFlytter fokus til forrige snakkeboble
TokenFallback
--ac-chat-avatar-bg--a-bg-subtle
--ac-chat-avatar-color--a-text-default
--ac-chat-bubble-bg--a-bg-subtle
--ac-chat-top-text--a-text-default
Hva er dette?