Table

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Organisere og vise data
  • Når det er mer kompleks data og interaksjon som kreves.
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus det neste interaktive elementet
ShiftTabFlytter fokus det forrige interaktive elementet
Space/EnterInteragere med elementer
Justering av innhold
Lenketekst i tabell
Meny i tabell
Meny i tabell
TokenFallback
--ac-table-row-hover--a-bg-subtle
--ac-table-row-selected--a-surface-action-subtle
--ac-table-row-selected-hover--a-surface-action-subtle-hover
--ac-table-row-zebra--a-surface-subtle
--ac-table-row-border--a-border-default
--ac-table-row-hover-border--a-border-strong
--ac-table-sort-button-text--a-text-action
--ac-table-sort-button-hover-bg--a-bg-subtle
--ac-table-sort-button-sorted-bg--a-surface-selected
--ac-table-sort-button-sorted-text--a-text-action-on-action-subtle