Popover

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Å vise ekstra informasjon om elementer eller situasjoner
  • Når funksjonaliteten kan erstattes med Tooltip
  • Når det blir mye informasjon, som fungerer dårlig på mindre flater
Send forslag
TokenFallback
--ac-popover-bg--a-surface-default
--ac-popover-border--a-border-default
Hva er dette?