DatePicker

GithubYarn FigmaEndringslogg
Send innspill
  • Velge en eller flere dager
  • Velge en periode
MonthPicker uten select-meny
Monthpicker med select-meny
TokenFallback
--ac-date-middle-text--a-text-on-action
--ac-date-middle-bg--a-surface-action-selected
--ac-date-week-text--a-text-on-neutral
--ac-date-week-bg--a-surface-neutral
--ac-date-selected-text--a-text-on-action
--ac-date-selected-bg--a-surface-action-selected
--ac-date-disabled-bg--a-surface-neutral-subtle
--ac-date-disabled-text--a-text-subtle
--ac-date-hover-bg--a-surface-action-subtle-hover
--ac-date-today-border--a-border-action-selected
--ac-date-caption-text--a-text-default
--ac-date-input-error-border--a-border-danger
--ac-date-input-button-text--a-text-default