• Sende inn et skjema
  • Åpne et modalvindu
  • Beregne et resultat
  • Navigasjon (bruk heller Link eller Link panel)
  • Vise og skjule innhold (bruk heller Accordion)
Installer
Primær button
Sekundær button
Tertiær button
Farlig button
Button som venter
Button i 2 størrelser
KommandoInteraksjon
EnterAktiver
SpaceAktiver
Knappetekst skrevet med sentence case
Sentence case gjør det lett å lese teksten på knappen
Knappetekster med blandede skrivemåter
Det blir rotete om man blander skrivemåter
as? React.ElementType
OverridableComponent-api
children? ReactNode
Button content
variant?"primary" | "secondary" | "tertiary" | "danger"
Changes design and interaction-visuals
size?"medium" | "small" | "xsmall"
Changes padding, height and font-size
disabled? boolean
Prevent the user from interacting with the button: it cannot be pressed or focused. @note Avoid using if possible for accessibility purposes
loading?boolean
Replaces button content with a Loader component, keeps width
icon? ReactNode
Button Icon
iconPosition?"left" | "right"
Icon position in Button
className? string
ref? Ref<HTMLButtonElement>
Button extends HTMLButtonElement