• Når du vil at brukeren selv skal oppsøke tips og råd
  • Om det er mye informasjon kan en egen seksjon eller side være bedre
Installer
Alt for mye tekst i HelpText på mobil
Mye tekst i HelpText tar stor plass på mobil, og bruker har ikke en lukk-mulighet
KommandoInteraksjon
SpaceÅpne og lukke hjelpeteksten
EnterÅpne og lukke hjelpeteksten
EscLukke hjelpeteksten
title?string
Adds a title-tooltip with the given text
placement?"top" | "bottom" | "right" | "left" | "top-start" | "top-end" | "bottom-start" | "bottom-end" | "right-start" | "right-end" | "left-start" | "left-end"
Default dialog-placement on open
className? string
strategy?"absolute" | "fixed"
Changes what CSS position property to use You want to use "fixed" if reference element is inside a fixed container, but popover is not
ref? Ref<HTMLButtonElement>
Helptext extends HTMLButtonElement
TokenFallback
--ac-help-text-button-color--a-surface-action
--ac-help-text-popover-bg--a-surface-info-subtle
Hva er dette?