• Organisere og vise data
  • Når det er mer kompleks data og interaksjon som kreves.
Installer
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus det neste interaktive elementet
ShiftTabFlytter fokus det forrige interaktive elementet
Space/EnterInteragere med elementer
Justering av innhold
Lenketekst i tabell
Meny i tabell
Meny i tabell
size?"medium" | "small"
Changes padding
zebraStripes?boolean
Zebra striped table
sort? SortState
Sort state
onSortChange? ((sortKey?: string) => void)
Callback whens sort state changes
className? string
ref? Ref<HTMLTableElement>
Table extends HTMLTableElement
className? string
ref? Ref<HTMLTableSectionElement>
Table.Body extends HTMLTableSectionElement
sortKey? string
Key to sort by
sortable?boolean
Column is sortable, adds indicators to show sorting
scope? string
align?"left" | "center" | "right"
Content alignment inside cell
className? string
ref? Ref<HTMLTableCellElement>
Table.ColumnHeader extends HTMLTableCellElement
className? string
ref? Ref<HTMLTableSectionElement>
Table.Header extends HTMLTableSectionElement
selected?boolean
Row is selected
shadeOnHover?boolean
Shade the table row on hover.
className? string
ref? Ref<HTMLTableRowElement>
Table.Row extends HTMLTableRowElement
align?"left" | "center" | "right"
Content alignment inside cell
className? string
ref? Ref<HTMLTableCellElement>
Table.DataCell extends HTMLTableCellElement
scope? string
align?"left" | "center" | "right"
Content alignment inside cell
className? string
ref? Ref<HTMLTableCellElement>
Table.HeaderCell extends HTMLTableCellElement
content ReactNode
Content of the expanded row
togglePlacement?"left" | "right"
Placement of toggle button
open? boolean
Opens component if 'true', closes if 'false' Using this props removes automatic control of open-state
defaultOpen?boolean
Opened state default
onOpenChange? ((open: boolean) => void)
Change handler for open
expansionDisabled?boolean
Disable expansio
colSpan?number
The width of the expanded row's internal cell
selected?boolean
Row is selected
shadeOnHover?boolean
Shade the table row on hover.
className? string
ref? Ref<HTMLTableRowElement>
Table.ExpandableRow extends HTMLTableRowElement