Migrering

Oppdatert 15. juli 2022
// Før
<Sidetittel>
<Innholdstittel>
<Systemtittel>
<Undertittel>
// Etter
<Heading size="xlarge">
<Heading size="large">
<Heading size="medium">
<Heading size="small">
// Før
<Ingress>
<Element>
<Undertekst>
<Feilmelding>
<UndertekstBold> <- Deprecated
// Etter
<Ingress>
<Label>
<Detail>
<ErrorMessage>