ConfirmationPanel

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • La brukeren gi aktivt samtykke
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til den valgte checkboxen
ShiftTabFlytter fokus til element før checkboxen i tabindex
SpaceHake av/fjerne avhakning
TokenFallback
--ac-confirmation-panel-border--a-border-warning
--ac-confirmation-panel-bg--a-surface-warning-subtle
--ac-confirmation-panel-checked-border--a-border-success
--ac-confirmation-panel-checked-bg--a-surface-success-subtle
--ac-confirmation-panel-error-border--a-border-danger
--ac-confirmation-panel-error-bg--a-surface-danger-subtle
Hva er dette?