Dropdown

GithubYarnEndringslogg
  • Bruker-meny i header
  • Liste med handlinger for en tabellrad
Send forslag
TokenFallback
--ac-dropdown-text--a-text-default
--ac-dropdown-border--a-border-default
--ac-dropdown-item-text--a-text-action
--ac-dropdown-item-hover-bg--a-surface-action-subtle-hover
--ac-dropdown-item-active-bg--a-surface-action-active
--ac-dropdown-item-active-text--a-text-on-active
Hva er dette?