Internal header

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Saksbehandlingssystemer og utgangspunkt for andre interne løsninger.
  • Løsninger som bor på eksterne sider.
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus det neste interaktive elementet
ShiftTabFlytter fokus det forrige interaktive elementet
Space/EnterInteragere med elementer
System menu intern header
System menu intern header
User name dropdown intern header
User name dropdown intern header
TokenFallback
--ac-header-bg--a-surface-inverted
--ac-header-divider--a-gray-600
--ac-header-text--a-text-on-inverted
--ac-header-hover-bg--a-surface-inverted-hover
--ac-header-active-bg--a-surface-inverted-active
Hva er dette?