Timeline

GithubYarn FigmaEndringslogg
Send innspill
  • Fullskjerm-visning
  • Oversikt som viser hva som har skjedd på spesielle tidspunkt
  • Mobile grensesnitt
  • Dybdeinformasjon
KommandoInteraksjon
EnterAktiver
SpaceAktiver
ArrowUpFlytter fokus til første fokuserbare element på raden over
ArrowDownFlytter fokus til første fokuserbare element på raden under
TokenFallback
--ac-timeline-row-bg--a-surface-subtle
--ac-timeline-row-active-bg--a-surface-selected
--ac-timeline-period-success-bg--a-surface-success-subtle
--ac-timeline-period-success-border--a-border-success
--ac-timeline-period-success-bg-hover--a-surface-success-subtle-hover
--ac-timeline-period-warning-bg--a-surface-warning-subtle
--ac-timeline-period-warning-border--a-border-warning
--ac-timeline-period-warning-bg-hover--a-surface-warning-subtle-hover
--ac-timeline-period-danger-bg--a-surface-danger-subtle
--ac-timeline-period-danger-border--a-border-danger
--ac-timeline-period-danger-bg-hover--a-surface-danger-subtle-hover
--ac-timeline-period-info-bg--a-surface-info-subtle
--ac-timeline-period-info-border--a-border-info
--ac-timeline-period-info-bg-hover--a-surface-info-subtle-hover
--ac-timeline-period-neutral-bg--a-bg-subtle
--ac-timeline-period-neutral-border--a-border-default
--ac-timeline-period-neutral-bg-hover--a-gray-200
--ac-timeline-period-selected-border--a-border-action-selected
--ac-timeline-pin-bg--a-surface-danger
--ac-timeline-pin-bg-hover--a-surface-danger-hover
--ac-timeline-zoom-border--a-border-default
--ac-timeline-zoom-bg--a-surface-default
--ac-timeline-zoom-bg-hover--a-surface-action-subtle-hover
--ac-timeline-zoom-selected-bg--a-surface-inverted
--ac-timeline-zoom-selected-text--a-text-on-inverted
--ac-timeline-axislabel-text--a-text-subtle